Kontakt

  Zapraszam do kontaktu

  (w razie braku odpowiedzi w ciągu 6 h na wiadomość z formularza widniejącego po lewej stronie proszę o ponowny kontakt z innego źródła tj. mailowy lub za pomocą Facebooka)

  „Be light” Dietetyk online
  inż. Sylwia Sobczak-Piżuch

  Email: belight.dietetyk@gmail.com
  tel. +48 503-146-086

  Kod zawodu: 322001
  Zapraszam na mój profil

   

  OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W TYM DANYCH WRAŻLIWYCH
  Wysyłając formularz wywiadu do Sig-Ma Sp. z o.o. (Be Light) niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych szczególnej kategorii tj. o stanie mojego zdrowia, przez Sig-Ma Sp. z o.o. (Be Light) w celach związanych z realizacją umowy o świadczeniach usług dietetycznych, zgodnie z rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych nr 2016/679. Jestem świadomym, że:-administratorem moich danych osobowych, jest Sig-Ma Sp. z o.o. (Be Light) z siedzibą we Wrocławiu, email: belight.dietetyk@gmail.com -przetwarzanie danych następuje w związku z realizacją umowy o świadczenie usługi dietetyka przez okres niezbędny dla świadczonej umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń; -podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji umowy, zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w każdym czasie; -mam prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Propozycje przepisów